ที่เที่ยวเชียงคาน “วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน” ฉบับสายบุญ

วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านผาแบ่น ในตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน ที่นี่เป็นที่ประดิษฐาน รอยพระพุทธบาทยาว บนหินลับมีด ที่ทั้งชาวบ้านและนัก ท่องเที่ยว ให้ความเคารพบูชาโบราณสถานเก่าแก่แห่งนี้ถือเป็น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สำคัญที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคาน จ.เลย มานาน ในอดีตเชื่อกันว่า ใครก็ตามที่จะมาถึง วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน ได้ ต้องเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาจริงๆ เท่านั้น ส่วนคนที่มีบุญหรือมีวาสนาไม่ถึงก็จะมีเหตุและอุปสรรคต่างๆ ทำให้มาไม่ได้ ทั้งที่ตั้งใจไว้อย่างเต็มที่แล้วก็ตาม เพราะการขึ้นมาสู่ตัววัดนั้นมีความยากลำบากเป็นอย่างมากทีเดียว แต่ในปัจจุบันนี้การเดินทางมาวัดค่อนข้างสะดวกสบายมากขึ้นกว่าแต่ก่อน

วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2300 นับเป็นวัดเก่าแก่มากแห่งหนึ่งในเชียงคานเลยทีเดียว โดยที่นี่เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 400 เมตร

นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าถึงประวัติวัดต่อกันมาว่า ในอดีตที่นี่เป็นวัดร้าง แต่มักจะมีพระธุดงค์เดินทางมากปักกลดบำเพ็ญเพียรอยู่เสมอ และในบริเวณวัดยังมีรอยพระพุทธบาทปรากฏอยู่ภายใต้ซุ้มอิฐใหญ่ ขนาดพอที่คนจะเข้าไปนั่งได้ 2 คน ซึ่งในภาษาถิ่นจะเรียกสิ่งปลูกสร้างในลักษณะนี้ว่า “อุบมุง” ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นชื่อหมู่บ้านทางทิศตะวันออกของวัดคือ บ้านอุมุง

สำหรับภูเขาลูกนี้ ชาวบ้านได้เรียกกันว่า “ภูควายเงิน” เพื่อเป็นเกียรติแก่ควาย อันเป็นคุณ ที่เป็นเรี่ยวแรงให้เกิดความสำเร็จในการปลูกข้าวในแต่ละปีของชาวนา หากมีโอกาสมาเที่ยวเชียงคาน ควรแวะเที่ยว วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน เพื่อทำบุญทำทาน เที่ยวสุขใจและได้บุญกุศลกลับบ้านด้วย

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวทั่วไทย