Category: สาระน่ารู้

สาระน่ารู้ ความรู้เกี่ยวข้องหน้าที่ของสมองซีกซ้ายของคนทุกคน

เพราะว่าสาระน่ารู้วันนี้ เราจะนำพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับสมองซีกซ้ายของเราทุกคน ว่าสมองซีกซ้ายจะปฏิบัติหน้าที่ในส่วนไหน อย่างไรบ้าง ดังนั้นอย่างรอช้า เราไปดูกันเลย   เพราะว่าสาระน่ารู้ เกี่ยวกับการทำงานของสมองซีกซ้ายของคนนั้น เรื่องเด่น ๆ ก็จะมีการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่อง การใช้คำพูด การเขียน การอ่าน และทักษะทางด้านตัวเลข การใช้เหตุผล การควบคุม รวมไปถึงการพูด การใช้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์

Continue readingสาระน่ารู้ ความรู้เกี่ยวข้องหน้าที่ของสมองซีกซ้ายของคนทุกคน